Zašto horne?

Horne (rog, truba) su još kompliciranije za izradu od transmisija, no imaju bitnih konstrukcijskih prednosti. Kod transmisija presjek tunela je jednak ili manji od površine membrane zvučnika, dok se kod horne presjek tunela stalno širi prema izlazu. Time se dobivaju nove kvalitete: 

- povećana brzina zvučnika, zbog tlačnog principa rada zvučnik zapravo leži na zračnom jastuku koji je izvrsno prilagođen tlaku sobe jer se sve više širi prema izlazu (sobi)
Zašto je brzina toliko važna?
Zvučnik može točno reproducirati samo informaciju koja je sporija od njegove vlastite brzine. 

- povećana dinamika i mikrodinamika (tiši detalji i na manjoj glasnoći), zbog korištenja obje strane membrane ukupna efikasnost je daleko bolja od svih ostalih principa izrade, pa postoji veća sloboda u izboru pojačala (slabija, a kvalitetnija)

- veća čistoća (manja izobličenja) jer je za istu postignutu glasnoću hod zvučničke membrane manji, pa su samim time manje i deformacije membrane. To je naročito važno kod zahtjevnog glazbenog materijala.Princip akustičkog transformatora (horne) najprirodniji je princip transformacije električnog signala u zvučni signal (tlak). Naše uho je mala horna.

BVH 110-30 SE