SAŽETAK

1. najveći napredak je ulaganje u spregu zvučnik-soba

2. horna zvučnici imaju najveću brzinu i dinamiku (najbliže živom zvuku), efikasne su (ne zahtjevaju osobito snažna pojačala), a sada su i prihvatljive veličine i cijene

3. horna zvučnici su najprirodniji princip prijenosa i slušanja zvuka jer su prilagodljive sobi, a zbog odlične reprodukcije bas područja i u audiu i u kućnom kinu ukidaju potrebu za subwooferom

4. u cijene zvučnika uključeno je i preporučljivo mjerenje sobe i namještanje zvučnika (set-up) – "realna soba"

5. sloboda u vrsti, boji finiša (unikat)

FHH 90-80